Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych Klientów

Badanie Satysfakcji,
Rekomendacji i Poleceń
naszych Klientów

Badanie Satysfakcji, Rekomendacji
i Poleceń naszych klientów

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl , www.portalkadrowy.pl , www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

BadanieSRPAnkieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największa zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

 

Wskaźnik satysfakcji Klientów WiP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

+56

Wskaźnik satysfakcji Klientów WiP

 

Kluczowe zalety produktów WiP wskazane przez ankietowanych:

 • 45 %

Docenia aktualność treści

 • 27 %

Docenia merytoryczność treści

 • 19 %

Docenia możliwość indywidulanej
konsultacji
z ekspertem

Inne wskazywane zalety to:

 • Szkolenia i konferencje online
 • Obsługa klienta
 • Wzory dokumentów
 • 61 %

 •  
  Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy

 • 10 %

 •  
   
  Klientów proponuje poprawę w zakresie intuicyjności nawigacji i dostępność eksperta np. poprzez chat.

 • 38 %

 •  
   
  Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu WiP, z którego korzystają.